LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
lambda

(lambda argumenty wyrażenie ...)

Tworzy tymczasową, nienazwaną funkcję LISP.

last

Zwraca ostatni element listy

layoutlist

Zwraca listę nazw wszystkich arkuszy w rysunku.

length

Zwraca ilość elementów w liście

Synonimy - vl-list-length
list

Funkcja tworzy dowolną listę.

listp

Sprawdza czy parametr jest listą

load

(load nazwaPliku [flaga])

Wczytuje plik LISP.

log

(log liczba)

Funkcja wylicza logarytm naturalny.

logand

(logand liczba1 liczba2  ...)

Określa logiczną operację AND.

 

logior

(logior integer1 integer2 ...)

Określa logiczną operację OR.

lsh

Przesunięcie bitowe