length

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
length

Zwraca ilość elementów w liście

(length '(1 2 3 4)) zwraca 4
(length (list "a" "bcd" 12 x (list 12 23) )) zwraca 5
(length nil) zwraca 0
(length '((cons 1 "a" ) (cons 3 5)))

Synonimy: vl-list-length