LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
findfile

Sprawdza czy plik istnieje.

fix

(fix liczba)
Zamienia liczbę rzeczywistą na całkowitą

float

(float liczba)

Zamienia liczbę całkowitą na rzeczywistą

foreach

Wykonuje wyrażenia na każdym elemencie listy