foreach

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
foreach

Wykonuje wyrażenia na każdym elemencie listy

(foreach zmienna lista wyrażenia)

Zmienna będąca pierwszym parametrem wywołania funkcji to nazwa tymczasowa. W czasie wykonywania pętli do tej zmiennej będą przypisywane kolejne elementy listy .

Przykad:

(foreach zm (list (cons 1 "jeden") (cons 2 "dwa") (cons 3 "trzy" ) )
  (print (cdr zm ) )
)