logand

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
logand

(logand liczba1 liczba2  ...)

Określa logiczną operację AND.

 

Funkcja wykonuje operację bitową (AND).
Jeśli bit jest "ustawiony" - ma wartość 1
Jeśli bit jest "wyłączony" - ma wartość 0

Jeśli bit w we wszystkich argumentach wywołania funkcji jest ustawiony - bit w wyniku również zostanie "ustawiony"

Przykład:

(logand 9 27 67) 1
(logand 4 8 16)  0

 

inne operacje logiczne:
( logior )

comments powered by Disqus