and

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
and

logiczne porównanie AND

Zwraca T (true) jeśli wszystkie argumenty funkcji spełniają warunek logiczny 'true'.

 

(and 3.4 T )         T
(and 2.1 abc )      nil - zmienna abc nie jest zainicjalizowana
(setq abc "ABC")
(and 2.1 abc )       T
(and  print)         T
(and 2.7 )           T
(and 2.7 "CDE" 12 )  T
(and)                T