listp

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
listp

Sprawdza czy parametr jest listą

(listp (list a b c)) zwraca T
(listp '( (cons 2 3) (cons 4 6)  3) ) zwraca T
(listp "abc") zwraca nil

comments powered by Disqus