biuro@zwcad.pl

lambda

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
lambda

(lambda argumenty wyrażenie ...)

Tworzy tymczasową, nienazwaną funkcję LISP.

Funkcja tworzy inna funkcję "w locie".
Jest używana, gdy ustawienie wszystkich parametrów dla nowej funkcji jest niepotrzebne. Funkcje lambda zwykle występuję wewnątrz innych funkcji i często jest stosowana w funkcjach apply i mapcar by wykonać te funkcje na listach.

przykład:

jeśli chcem listę tekstów "przerobić" na listę par - by wykorzystać je potem do dodania np jako XDatę, możemy to zrobić tak:

(setq *opisy* (list "abc" "def" "gha" ) )
("abc" "def" "gha")

(mapcar '(lambda (x) (cons 1000 x)) *opisy*)
((1000 . "abc") (1000 . "def") (1000 . "gha"))