last

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
last

Zwraca ostatni element listy

(last (list "abc" "def" "ghi"))  -> "ghi"