or

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
or

(or wyrażenie)

Zwraca wartość logicznego wyrażenia OR.

Jeśli choć jedna pozycja ma wartość true , LISP zwraca wartość T.

Jeśli wszystkie pozycje mają wartość false , funkcja zwraca nil

Przykład:

(or nil '()) zwraca nil

(or 2 nil) zwraca T