biuro@zwcad.pl

lsh

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
lsh

Przesunięcie bitowe

Funkcja wykonuje operację przesunięcia logicznego bitów.

Liczba1 określa liczbę początkową

Liczba2 określa o ile bitów przesunąć, jeśli liczba jest dodatnia - przesunięcie jest w lewo, wartość ujemna, przesuwa w prawo,

Funkcja działa tylko na liczbach naturalnych.

1 oznacza bit ustawiony
0 oznacza bit wyłączony

Przykład:
(lsh 2 3) 16