nentsel

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
nentsel

( nentsel [prompt] )

Podobnie jak entsel prosi o wskazanie elementu, ale o odróżnieniu od entsel:
- zwraca zaznaczony element, nawet jeśli jest częścią bloku (entsel zwraca cały blok)
- zwraca informacje o geometrii objektu (punkt wstawienia, aktualna macierz transformacji. )

opcjonalny paramert [prompt] pozwala określić komunikat, jaki ma się wyświetlić w pasku poleceń.

Przykład:
Select object: (<ENTITY NAME: 22b0b3c8> (450.203 320.156 0.0) ((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0) (379.905 430.44 0.0)) (<ENTITY NAME: 22b0b3e0>))

<ENTITY NAME: 22b0b3c8> zaznaczony elementu
(450.203 320.156 0.0)  wybrany punkt
((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0) (379.905 430.44 0.0)) transformacja
(<ENTITY NAME: 22b0b3e0>) blok w którym znajduje się wybrany element.


dla porównania
(entsel "Select Entity:" )
Select Entity:(<ENTITY NAME: 22b0b3e0> (465.036 379.49 0.0))