null

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
null

Sprawdza czy zmienna ma wartość nil

Jeśli zmienna jest nil funkcja zwraca T. jeśli zmienna ma inną wartość, funkcja zwraca nil

(null '()) -> T
(null '(1 2 3)) -> NIL
(null nil) -> T
(null t) -> NIL
(null 234.5) -> NIL
(null "yes") -> NIL

null jest przeciwieństwem funkcji boundp
null działa identycznie jak funkcja not. Null jest używane jeśli chcemy sprawdzić, czy zmienna ma wartość nil, not jest wykorzystywana jako operator logiczny