null

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
null

Sprawdza czy zmienna ma wartość nil

Jeśli zmienna jest nil funkcja zwraca T. jeśli zmienna ma inną wartość, funkcja zwraca nil

(null '()) -> T
(null '(1 2 3)) -> NIL
(null nil) -> T
(null t) -> NIL
(null 234.5) -> NIL
(null "yes") -> NIL

null jest przeciwieństwem funkcji boundp
null działa identycznie jak funkcja not. Null jest używane jeśli chcemy sprawdzić, czy zmienna ma wartość nil, not jest wykorzystywana jako operator logiczny

comments powered by Disqus