biuro@zwcad.pl

boundp

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
boundp

Zprawdza czy do zmiennej przypisana jest wartość

Jeśli wartość jest przypisana do zmiennej funkcja zwraca: T. W przeciwnym przypadku zwraca: nil

Funkcja jest więc przeciwieństwem funkcji null

np:

(setq a "txt" y nil)
(boundp y) nil
(setq a 12.3 b 6)
(boundp b) T