biuro@zwcad.pl

namedobjdict

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
namedobjdict

Zwraca obiekt (w postaci entity name) nadrzędny względem obiektów niegraficzych w rysunku.

Dostęp do tych "nazwanych słowników" zapewnia nam możliwość korzystania takich elementów jak:
grupy, arkusze, materiały, style multilinii, tabel, wielolinii odniesienia, konfiguracje plotera, style wydruku, lista skal.


(setq namedobjs ( namedobjdict ) )
(setq namedDict (vlax-ename->vla-object namedobjs ) )
(vlax-dump-object (vlax-invoke-method namedDict 'Item "ACAD_TABLESTYLE" ) t)