biuro@zwcad.pl

vlax-dump-object

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vlax-dump-object

(vlax-dump-object vla-object [T])

Wyświetla w pasku poleceń wszystkie właściwości i metody obiektu.

Pierwszym parametrem funkcji jest obiekt.

Drugi parametr jest opcjonalny. Jeśli zostanie określony na wartość inną niż nil wyświetlone zostaną również metody dostępne dla obiektu. W przeciwnym przypadku wyświetlone zostaną wyłącznie wartości właściwości obiektu.

Przykład:
Dla przykładu wybieramy okrąg
( vlax-dump-object ( vlax-ename->vla-object ( car ( entsel ) ) ) t )

; Property values:
; Application (RO) = #
; Area = 12.6273
; Center = (-19.7945 19.3695 0.0)
; Circumference = 12.5968
; color = 256
; Database (RO) = #
; Diameter = 4.00969
; Document (RO) = #
; EntityName (RO) = "AcDbCircle"
; EntityTransparency =
; EntityType (RO) = 8
; Handle (RO) = "244"
; HasExtensionDictionary (RO) = 0
; Hyperlinks (RO) = #
; Layer = "0"
; Linetype = "ByLayer"
; LinetypeScale = 1.0
; Lineweight = -1
; Material = "ByLayer"
; Normal = (0.0 0.0 1.0)
; ObjectID (RO) = 638859064
; ObjectName (RO) = "AcDbCircle"
; OwnerID (RO) = 638845888
; PlotStyleName = "ByLayer"
; Radius = 2.00484
; Thickness = 0.0
; TrueColor = #
; Visible = -1
; Methods supported:
; ArrayPolar (3)
; ArrayRectangular (6)
; Copy ()
; Delete ()
; Erase ()
; GetBoundingBox (2)
; GetExtensionDictionary ()
; GetXData (3)
; Highlight (1)
; IntersectWith (2)
; Mirror (2)
; Mirror3D (3)
; Move (2)
; Offset (1)
; Rotate (2)
; Rotate3D (3)
; ScaleEntity (2)
; SetXData (2)
; TransformBy (1)
; Update ()