AREA

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
AREA

W tej zmiennej systemowej pamiętany jest wynik ostatniego pomiaru pola powierzchni.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Nie jest zachowywana

Wartość domyślna: 0

 

UWAGA: Aby odczytać wartość zmiennej należy wpisać w linii poleceń komendę SET, a następnie AREA