biuro@zwcad.pl

set

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
set

(set 'symbol wyrażenie)

Przypisuje wyrażenie do symbolu.

przykład:
(set 'a 5)
(setq a 5)
Wywołują taki sam efekt, czyli przypisują wartość do zmiennej

 

(set 'n 'o ) - przypisuje zmienną o do symbolu n
(set n 2) - przypisuje wartość 2 , do symbolu n, który jest czymś jak "adres" zmiennej o
(princ o) - zmienna o  ma wartość 2 , poprzez przypisanie tej wartości do symbolu o

Wygląda to na brawurową konstrukcję. Być może nie doceniam tego mechanizmu, ale jeszcze nie miałem potrzeby z niego korzystać.