vlax-invoke-method

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vlax-invoke-method

(vlax-invoke-method obiekt methoda arg1 [arg2...])

Wywołuje metodę obiektu typu vla-object.

 

Przykład:

(vl-load-com)
(setq ename_line (car (entsel "\nWybierz linie : ")))
(setq vlaname_line (vlax-ename->vla-object ename_line))
(setq center (vlax-get-property vlaname_line'StartPoint))
(vlax-invoke-method vlaname_line 'ArrayPolar 10 360 center)

(vlax-invoke-method vlaname_line 'ArrayPolar 10 360 center)

 

Listę dostępnych metod można spawdzić tak:

(vlax-dump-object vlaname_line t )

 

Metody czase mogą zwracać wartość do argumentów ich wywołania np tak;

(vlax-invoke-method vlaname_line 'GetBoundingBox 'p1 'p2)

(print (vlax-safearray->list p1 ))

(print (vlax-safearray->list p2 ))

Metody mogą rzucać błędy, które trzeba przechwycić np

(vlax-invoke-method nil 'GetBoundingBox 'p1 'p2)

Wywoła wyjątek: Error: incorrect type - nil

(setq ans(vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list nil 'GetBoundingBox 'p1 'p2 ) ) )
(if (vl-catch-all-error-p ans)
(progn (print "przechwycono błąd: ") (print (vl-catch-all-error-message ans) ))
)

Wyświetli komunikat błędu, ale nie wywoła awarii całej funkcji.