biuro@zwcad.pl

vl-catch-all-error-message

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vl-catch-all-error-message

Funkcja zwraca komunikat błędu przechwiconego przez funkcję : vl-catch-all-apply

 

Przykład:
(setq WynikLubBlad (vl-catch-all-apply 'getint (list "podaj X: " )))
(if (vl-catch-all-error-p WynikLubBlad) (progn
(print (strcat "Przechwycono następujący błąd: " (vl-catch-all-error-message WynikLubBlad)))
))

W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie jaki rodzaj błędu wystąpił i został przechwycony.
UWAGA. komunikaty błędu mogą być różne w zależności od wersji językowej ZWCADa na której pracujemy