biuro@zwcad.pl

if

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
if

Instrukcja warunkowa
(if test wyrazenie1 [wyrazenie2])
test - jeśli warunek zostanie spełniony, instrukcja zwraca wartość wyrazenie1, w przeciwyny, wypadku zwraca wartosc wyrazenie2.

funkcja zwracająca znak liczby: 1 jeśli dodatnia, -1 jeśli ujemna
(defun sign (liczba / )
(if (< liczba 0) (- 1) 1)
)

(sign 10) zwraca 1
(sign -2) zwraca -1

Zwykle operacje wewnątrz warunków są bardzie skomplikowane. Wówczas część kodu, która ma być wykonana w przypadku spełnienia warunku należy objąć funkcją progn