biuro@zwcad.pl

strcat

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
strcat

łączy wiele tekstów w jeden

Przykład:
(setq ile (+ 2 3 ) )
(strcat "suma wynosi: " (rtos ile))

Trudny przykład wykorzystujący rekurencję:

(defun strcatList (lst / OutVal)
(if (> (length lst) 1)
(setq OutVal (strcat (car lst) " " ( strcatList (cdr lst)) ))
(setq OutVal (car lst))
)
OutVal
)

(setq px (getpoint "wskaż punkt" ) )
(strcatList (mapcar 'rtos px))