vlax-get-property

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vlax-get-property

(vlax-get-property vla-object propertyName)

Zwraca wartość właściwości propertyName.

 

Jeśli właściwość ma sens dla tego objektu, funkcja zwraca jej wartość, w przeciwnym przypadku funkcja rzuca błąd.

Do sprawdzenia czy właciwość jest dostępna dla objektu można użyć vlax-property-available-p.

Listę wszystkich właściwości obiektu można wyświetlić vlax-dump-object

Przykład:

(setq testobj (car (entsel "\nWybierz:")))
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object testobj))
(vlax-get-property vlaObj 'Radius)