biuro@zwcad.pl

vlax-property-available-p

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vlax-property-available-p

(vlax-property-available-p obiekt właściwość CzyModyfikowalne)

Sprawdza czy właściwość jest dostępna dla wskazanego obiektu.

Argumenty:

obiekt - obiekt rysunku w postaci VLA

właściwość - tekst lub symbol reprezentujący właściwość

czyModyfikowalne - jeśli ustawione funkcja sprawdza czy właściwość jest modyfikowalna, czy tylko do odczytu

Jeśli parametr czyModyfikowalne   jest ustawiony na T lub nil. Funkcja zwraca nil nawet jeśli obiekt ma odpowiednią właściwość, ale jest ona niemodyfikowalna - tylko do odczytu.

Przykład:                   Zakładając, że line-obj to linia

Sprawdzamy czy linia ma kolor
(vlax-property-available-p line-obj 'Color) ; zwraca T

Sprawdzamy czy Uchwyt czyli 'Handle może być zmieniony
(vlax-property-available-p line-obj 'Handle T) ; zwraca nil, uchwyt jest systemowy i nie możemy nim manipulować

Sprawdzamy czy linia ma powierzchnię
(vlax-property-available-p line-obj 'Area) ; zwraca nil. Linia nie ma powierzchni. Samo zapytanie ma sens, jeśli użytkownik może wskazać dowolny element i nie wiemy czy to krzywa typu polilinia, czy właśnie linia.

Podobne funkcje :

(vlax-method-applicable-p obj method) - sprawdza czy metoda może być zastosowana na obiekcie

(vlax-put-property obj property arg) -  ustawia wartość dla właściwości.