vlax-method-applicable-p

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-method-applicable-p

(vlax-method-applicable-p objekt metoda)

Sprawdza czy metoda jest dostępna dla obiektu.

Jeśli objeekt VLA wspiera określoną metodę funkcja zwraca wartość T, w przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość nil.

Funkcja przyjmuje dwa argumenty:

The function accepts two arguments:
objekt - element typu A VLAobject.
metoda - tekst lub symbol reprezentujący nazwę metody do przetestowania.

Przykład:

The line-obj argument in the following codes represents a line object.

(vlax-method-applicable-p linia 'Move) ;  zwraca T

(vlax-method-applicable-p linia 'Addline) zwraca nil

Zobacz również:
vlax-property-available-p

 

 

comments powered by Disqus