nentselp

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
nentselp

(nentselp [podpowiedź] [punkt])

Wybiera element z rysunku
 - przez użytkownika , lub
 - automatycznie na podstawie punktu

Funkcja działa podobnie jak entsel z tą różnicą, że wymaga działania  ze strony użytkownika.

Argument [podpowiedź] jest opcjonalny i służy do przekazania użytkownikowi co ma zrobić jeśli jemu przekażemy działanie.

Jeśli użyjemy argumentu [punkt] element będzie wybierany automatycznie, bez pytania Użytkownika o jego wybanie.

Przykład:
(nentselp '(100 150))

zwraca:
(< ENTITY NAME: 1d1d2b70 > (100.0 150.0 0.0))
jeśli przez punkt 100 150 przechodzi element ENTITY NAME: 1d1d2b70
lub
nil jeśli przez podany punkt nie przechodzi żaden element

(nentselp "Wybierz element")
Wybierz element
(< ENTITY NAME: 1d1d2b70 > (116.485 170.417 0.0))      jeśli Użytkownik wybierze element

error, jeśli Użytkownik kliknie [ESC] na klawiaturze.