vlr-xref-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-xref-reactor

( vlr-xref-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z odnośnikami zewnętrznymi (XREF).

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :VLR-beginAttach - Odnośnik zewnętrzny zostanie dołączony.
   • :VLR-otherAttach - Odnośnik zewnętrzny zostanie dodaly do bazy danych rysunku. Zdarzenie zostanie wywołane po utowrzeniu obiektów, ale przed jakimikolwiek przesunięciami. Powiadomienie jest wysyłane tuż po powiadomienu beginDeepCloneXlation,a ale występuje tylko w procesie dołączania (attach) xrefa.
   • :VLR-abortAttach - Proces dołączania XRefa został przerwany przed poprawnym ukończeniem.
   • :VLR-endAttach - Operacja dołączania XRefa została zakończona poprawnie
   • :VLR-redirected - ID obiektu w podłączanym rysunku zostało zmienione i wskazuje na odpowiadający mu obiekt w odnoszącym rysunku.
   • :VLR-comandeered - ID obiektu zostało dodane do tabeli symboli odnoszonego rysunku.
   • :VLR-beginRestore - Istniejący XRef zostanie - przeładowany ( zwykle kiedy rysunek z XRefem jest wczytywany)
   • :VLR-abortRestore - Rozładowywanie lub przeładowywanie zostało przerwane przed poprawnym zakończeniem
   • :VLR-endRestore - Istniejący XRef został przeładowany ( zwykle keidy rysunek z XRefem został poprawnie wczytany)
   • :VLR-xrefSubcommandBindItem - Zostało uruchomione polecenie BIND ( należy pamiętac, że polecenie BIND ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandAttachItem - Polecenie ATTACH zostało uruchomione ( należy pamiętac, że polecenie ATTACH ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandOverlayItem - Polecenie OVERLAY zostało uruchomione ( należy pamiętac, że polecenie OVERLAY ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandDetachItem - Polecenie DETACH zostało uruchomione ( należy pamiętac, że polecenie DETACH ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandPathItem - Polecenie PATH (zmiana ścieżki) zostało uruchomione ( należy pamiętac, że polecenie PATH ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandReloadItem - Polecenie RELOAD zostało uruchomione ( należy pamiętac, że polecenie RELOAD ma swoje reaktory, które zostaną uruchomione niezależnie.
   • :VLR-xrefSubcommandUnloadItem - Polecenie UNLOAD zostało uruchomione .
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:

   ZdarzenieParametry

    :VLR-beginAttach

   VLA-object wskazujący bazę danych docelowego rysunku.

   Nazwę dołączanego pliku.

   VLA-object wskazujący bazę danych wstawianego rysunku.

   :VLR-otherAttach

   VLA-object wskazujący bazę danych docelowego rysunku.

   VLA-object wskazujący bazę danych wstawianego rysunku.

   :VLR-abortAttach

   VLA-object wskazujący bazę danych wstawianego rysunku.

   :VLR-endAttach

   VLA-object wskazujący bazę danych docelowego rysunku.

   :VLR-redirected

   Liczba zawierająca ID obiektu tabelę symboli odnoszącego rysunku

   Liczba zawierająca ID obiektu w bazie danych XRefa

   :VLR-comandeered

   VLA-obiect wskazujacy bazę danych XREfa

   Liczba zawierająca ID obiektu

   VLA-obiect wskazujacy bazę danych rysunku do którego zostaną dodane obiekty

   :VLR-beginRestore

   VLA-obiect wskazujacy bazę danych XREfa

   Nazwa bloku XRefa

   VLA-obiect wskazujacybazę danych rysunku do którego zostaną dodane obiekty

   :VLR-abortRestore

   :VLR-endRestore

   VLA-obiect wskazujacy bazę danych docelowego rysunku

   :VLR-xrefSubcommandBindItem

   1. Czynność wykonywana przez BIND
       0  - uruchomiono polecenie BIND
       2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja BIND została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektuosadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

   :VLR-xrefSubcommandAttachItem

   1. Czynność wykonywana przez ATTACH
       0  - uruchomiono polecenie ATTACH
       2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja ATTACH została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektuosadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

   :VLR-xrefSubcommandOverlayItem

   1. Czynność wykonywana przez OVERLAY
    
     - uruchomiono polecenie OVERLAY
       2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja OVERLAY została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektu osadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

   `:VLR-xrefSubcommandPathItem

   1. Czynność wykonywana przez DETACH
    
     - uruchomiono polecenie DETACH
       2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja DETACH została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektuosadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

   3. nowa ścieżka

   :VLR-xrefSubcommandReloadItem

   1. Czynność wykonywana przez RELOAD
    
     - uruchomiono polecenie RELOAD
    
   2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja  RELOAD została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektu osadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

   :VLR-xrefSubcommandUnloadItem

   1. Czynność wykonywana przez UNLOAD
    
     - uruchomiono polecenie UNLOAD
    
   2  - XRef zostanie osadzony
       3  - XRef został osadzony proprawnie
       4  - opcja  UNLOAD została poprawnie ukończona
       5  - operacja zostanie przerwana przed poprawnym ukończenie.
       6  - operacja została zakończona na określonym ID
       7  - Wysłane po XDep
       8  - Wysłane dla innych symboli ( warstwy, typy linii, style linii, style wymiarów)

   2. Liczba zawierająca ID obiektu osadzonego XRefa lub 0 jeśli nie jest możliwa operacja

comments powered by Disqus