vlr-sysvar-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-sysvar-reactor

( vlr-sysvar-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych ze zmianami zmiennych systemowych.

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-sysVarWillChange - zmienna systemowa zostanie zmieniona.
   • :vlr-sysVarChanged - zmienna systemowa została zmieniona.
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • :vlr-sysVarWillChange - nazwa zmiennej sytemowej do zmiany
   • :vlr-sysVarChanged - nazwa zmienionej zmiennej sytemowej , i status określający czy zmienna została zmieniona.

 

comments powered by Disqus