vlr-reactors

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-reactors

(vlr-reactors [typreaktora...])

Zwraca listę reaktorów określonego typu.

 

Jeśli podamy jako parametr funkcji typ reaktora, funkcja zwróci listę reaktorów określonego typu.

(vlr-reactors :vlr-object-reactor)
Zwróci:
((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor> #<VLR-Object-Reactor>))
Oczywiście jeśli reaktory będą zdefiniowane w rysunku

Jeśli użyjemy funkcji bez parametrów, funkcja zwróci listę wszystkich reaktorów.

(vlr-reactors)

Jeśli w rysunku nie będzie zdefiniowanych reaktorów, funkcja zwróci nil.

 

comments powered by Disqus