vlr-remove

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-remove

(vlr-remove reaktor)

Blokuje wykonywanie okeślonego reaktora.

Jeśli jako argument przekażemy funkcji obiekt typu reaktor funkcja zwróci reaktor nawet jeśli był zablokowany.

Przykład:

(vl-load-com)
(setq appobjvlr (vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectAppended . objectAppended))))
; wywoływana funkcja
(defun objectAppended(reactor_object obj)
  (alert "Objekt został dodany do bazy rysunku")
)


;Wyłącz reaktor
(defun c:ZablokujReaktor()
    (vlr-remove appobjvlr)
)

Powiązane funkcje

vlr-remove-all

 

comments powered by Disqus