vlr-acdb-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-acdb-reactor

(vlr-acdb-reactor dane Wywołanie )

Tworzy reaktor bazy danych rysunku, który jest uruchamiany kiedy obiekt jest dodany, modyfikowany lub usuwany z bazy danych rysunku.

Funkcja zwraca reaktor bazy danych rysunku.

Argumenty funkcji to:

dane : dane AutoLISP może być nil.

Wywołanie : lista par w postaci:

( nazwaZdarzenia . FunkcjaDoWywołania ) : gdzie

nazwaZdarzenia : To jedna z następujących wartości

vlr-objectAppended  obiekt został dodany do bazy rysunku 
vlr-objectOpenedForModifyobiekt został otwarty w celu modyfikacji
vlr-objectModifiedobiekt został zmodyfikowany
vlr-objectErasedobiekt został usunięty
vlr-objectUnErasedobiekt został przywrócony po usunięciu

FunkcjaDoWywołania : symbol reprezentujący funkcję mającą zostać wywołana kiedy zdarzenie zostanie uruchomione.

Każda FunkcjaDoWywołania akceptuje dwa argumenty:

ReaktorJakoObiekt - obiekt reaktora wywołujący funkcje

Element - lista zawierająca jeden element, tekst reprezentujący obiekt typu entity.

Przykład:

(vl-load-com)
(vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectAppended . objectAppended)))

; funkcja reaktora
(defun objectAppended(reactor_object obj)
   (alert (vl-princ-to-string obj))
)

Kiedy zostanie narysowany element ZWCAD otworzy w oknie komunikat z nazwą.

Podobne tematy:
vlr-add
vlr-added-p
vlr-remove

comments powered by Disqus