vlr-wblock-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-wblock-reactor

( vlr-wblock-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z eksportowaniem elementów.

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :VLR-wblockNotice - Operacja wblock zostanie rozpoczęta.
   • :VLR-beginWblockPt - Operacja wblock jest wykonywna na zestawie elementów.
   • :VLR-beginWblockId - Operacja wblock jest wykonywna na okreslonym bloku.
   • :VLR-beginWblock - Operacja wblock jest wykonywna na całej bazie danych projektu. Powiadomienie zostanie wywołane kiedy wszystkie elementy przestrzeni modelu źródłowej bazy danych zostaną skopiowane do docelowej bazy danych.
   • :VLR-endWblock - Operacja zakończona powodzeniem
   • :VLR-beginWblockObjects - Utworzono mapę połączeń uchwytów (ObjectId) elementów.
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   OpocjaParametry

   :VLR-wblockNotice

   Obiekt bazy danych z którego zostanie utworzony blok
   :VLR-beginWblockPt

   Docelowa baza danych

   Źródłowa baza danych zawierająca elementy do eksportu

   Współrzędne (3d) punktu użytego jako punkt bazowy docelowej bazy danych

   :VLR-beginWblockId

   Docelowa baza danych

   Źródłowa baza danych zawierająca elementy do eksportu

   ID definicji bloku do wyeksportowania

   :VLR-beginWblock

   :VLR-otherWblock

   Docelowa baza danych

   Źródłowa baza danych zawierająca elementy do eksportu

   :VLR-abortWblock

   :VLR-endWblock

   Docelowa baza danych
   :VLR-beginWblockObjects

   Źródłowa baza danych zawierająca elementy do eksportu

   Mapa par uchwytów obiektów

comments powered by Disqus