vlr-toolbar-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-toolbar-reactor

vlr-toolbar-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zmianie rozmiaru ikon na pasku narzędzi.

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-toolbarBitmapSizeWillChange - Wielkość ikon zostanie zmieniona.
   • :vlr-toolbarBitmapSizeChanged - Wielkość ikon została zmieniona
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • obiekt_reaktora.
   • Lista - z jednym elementem, Jeśli ikony mają być ustawione na wielkie, wartość wynosi T, jeśli na małe ikony wartość to nil.

 

comments powered by Disqus