vlr-type

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-type

(vlr-type rctobj)

Zwraca typ reaktora.

Przykład:

(vlr-type objModifiedReactor)
Zwraca
:VLR-Object-Reactor

comments powered by Disqus