vports

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vports

(vports)

Zwraca informacje o rzutni.

Definicja to lista zwierająca numer identyfikacyjny i współrzędne rzutni. Współrzędne zależą od wartości zmiennej TILEMODE:
TILEMODE = 1 lista zawiera rzutnie utworzone prze polecenie VPorts - Współrzędne narożników rzutni w zakresie (0.0 0.0) - lewy dolny narożnik - do ( 1.0 , 1.0 ) prawy górny narożnik. Narożniki są opisane jako współrzędne przestrzeniu papieru.
TILEMODE = 0 lista zawiera rzutnie utowrzone polecenim MView. Narożniki są opisane przez współrzędne przestrzeni papieru.

Przykład:
(vports )
Zwraca
((2 (0.000000 0.000000) (1.00000 1.00000)))
Jedna rzutnia obejmująca całą przestrzeń modelu

((2 (0.0 0.0) (0.5 1.0)) (3 (0.5 0.0) (1.0 1.0)))
Przestrzeń modelu podzielona w pionie na równe połowy

((1 (0.0 0.0) (1.0 1.0)) (2 (25.7 19.5) (231.3 175.5)))
Przestrzeń arkusza zawierająca rzutnię odsuniętą od granic marginesu papieru o (25.7 19.5).

 

comments powered by Disqus