entdel

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entdel

(entdel entityname)

Usuwa element z rysunku.

Jeśli uruchomimy funkcje na usuniętym elemencie, zostanie on przywrócony . Działa to podobnie jak undo po funkcji erase. Działa to w czasie jednej sesji pracy z plikiem, po przeładowaniu pliku, przywracanie usuniętego elementu nie będzie działało.

Przykład:

(command  "line"  '(2 3)  '(6 9)  "")
(entdel  (entlast))

Używając funkcji entdel można usuwać elementy rysunku jak linie, łuki, bloki, itp. Natomiast nie można w ten sposób usunąć atrybutów, lub wierzchołków polilinii. do usunięcia tych elementów lepiej użyc poleceń AttEdit lub PEdit.
Podonie elementy wewnątrz bloku nie mogą być usunięte. W tym celu należy użyć entmake do zmiany bloku.