entmod

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entmod

Modyfikuje element rysunku.

entmod sprawdza, czy parametry takie jak kolor, warstwa, typ linii, są poprawne.
entmod automatycznie tworzy warstwę jeśli wcześniej nie istniała.

(command "circle" '(5 11) 5)
(setq ent (entlast)) ; pobieramy ostatnio dodany element - entity
(setq ed (entget ent)) ; lista definicji odczytana z entity
(setq ed (subst (cons 40 20) (assoc 40 ed) ed)) ; podmiana definicji promienia
(entmod ed) ; zastosowanie zmiany

często podobny efekt można uzyskać przez zastosowanie ( vlax-put-property ' )