subst

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
subst

Funkcja zamienia wszystkie wystąpnia elementu a inne

 

Przykład:
(setq liczby (list 1 2 3 2 1 2 3 ) )
(subst 45 2 liczby )
Zwraca listę : (1 45 3 45 1 45 3)

Jeśli element nie zostanie odnaleziony , funkcja zwróci listę w niezmienionej postaci
(setq liczby (list 1 2 3 2 1 2 3 ) )
(subst 45 54 liczby )

Funkcja zwraca kopię listy, więc jej oryginala treść nie zostanie zmieniona

Przykład zmieniający kolor wskazanego obiektu
(setq wybrany(entsel "\nwskaż coś: " ) )
(if wybrany (setq wybrany (car wybrany )))
(setq wybranyLista(entget wybrany))
(if (assoc '62 wybranyLista )
(setq NowaDefinicja (subst (cons 62 15) (assoc '62 wybranyLista ) wybranyLista ) )
(setq NowaDefinicja (append wybranyLista (list (cons 62 15) ) ) )
)
(entmod NowaDefinicja)