equal

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
equal

(equal a b [x] )

sprawdza czy zmienne wskazują porównywane elementy są takie same
opcjonalnie można w przypadku liczb podać dokładność porównania

(setq l1 (list 1 2 3 ))
(setq l2 (list 1 2 3 ))
(setq l3 l1)
(eq l1 l2) zwróci true.
(eq l1 l3) zwróci true
(equal "a" "A")    zwróci nil
funkcja może porównywać liczby z pewną dokładnością
(equal 1.01 0.99 0.01)    zwraca nil
(equal 1.01 0.99 0.05)    zwraca true