entnext

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entnext

(entnext [entity-name])

entnext pobiera element z rysunku.

Jeśli jest użyta bez parametru zwraca pierwszy (nieusunięty) element z bazy danych rysunku.
Jeśli funkcja jest użyta z parametrem, zwraca następny element za tym,który jest parametrem
Jeśli w rysunku nie ma żadnych elementów funkcja zwraca nil.

Przykład

(setq a (entnext ))
<ENTITY NAME: 1d75f470> ; przykład formatu w jakim zwracana jest wartość. rzeczywista będzie zawsze inna, choć podobna

(setq b (entnext a))
<ENTITY NAME: 1d75f578>

Funkcję warto użyć, jeśli tworzymy  kilka elementów, korzystająć z funkcji command:

(setq a (entlast))
; < ENTITY NAME: 1d75f650 >

(command "_-boundary" (getpoint) (getpoint ) )
_-boundary
Specify internal point or [Advanced]:
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Specify internal point or [Advanced]:
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Specify internal point or [Advanced]: nil
Specify internal point or [Advanced]:
2 polylines have been created.

(while (setq a (entnext a))
(print a )
)
; Przykładowy wynik

< ENTITY NAME: 1d75fa28 >
< ENTITY NAME: 1d75fa40 >