Obwiednia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Obwiednia

Polecenie pozwala na utworzenie obwiedni w postaci polilinii lub regionu na podstawie istniejących obiektów.

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno, w któym możemy wybrać czy obwiednia ma być utworzona poprzez wskazanie punktu wewnętrznego czy zaznaczenie obiektów.

Dodatkowo możemy zadecydować czy wewnętrzne obszary mają być uwzględniane w obwiedni.

Obwiednie przydają się przy tworzeniu brył 3D lub obliczeniach cech fizycznych.

 

Wywołanie polecenia:

Menu wstążkowe: Rysuj -> Obwiednia

Menu klasyczne: Rysuj -> Obwiednia

Linia poleceń: BOUNDARY

Alias: BPOLY 

 

 

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno jak poniżej:

okno tworzenia obwiedni

 

Objaśnienia opcji:

 • Zbiór obwiedni do wyszukiwania:
  • Wybierz zbiór obwiedni - obwiednia zostanie utworzona na wskazanych obiektach.
  • Wszystkie widoczne elementy
  • Aktualny zbiór wybranych
 • Opcje obwiedni:
  • Zachowaj obwiednie - decydujemy czy źródłowe obrysy mają być usunięte czy pozostawione.
  • Typ obwiedni - decydujemy jaki typ obwiedni ma być utworzony:
 • Wybierz obszar - klikamy na obszar wewnętrzny, obwiednia zostanie utworzona na najbliższych granicach wokół wskazanego punktu
 • Wybierz obiekty.
 • Opcje_wykrywania wysp 

 

Sposób tworzenia obwiedni pokazano na filmie poniżej.

  

 

Synonyms: BOUNDARY