Polilinia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Polilinia

Rysuje obiekt składający się z linii prostych i łuków, o zadanej grubości.

Ikonka polilinia
Menu Rysuj-->Polilinia
Polecenie _PLINE
Alias PL

 

Polilinia jest jednym obiektem.

różnica linia polilinia

 

Polilinia z różną grubością

szerokość polilinii

 

Opcje rysowania:

Opcje pojawiają się pasku poleceń. Wpisz dużą literę, aby uzyskać dostęp do funkcji.

Oto opis funkcji:

łUk łuk polilinii    
   kąT kąt łuku polilinii   
 

 śrOdek

(pozwala na określenie
punktu środka łuku)

środek łuku polinii  
 

 Zamknij

(zamyka polilinię - rysuje linię lub łuk
z ostatniego punktu do początkowego
- na rysunku to będą punkty od 4 do 1)

zamknięcie polilinii  
 

 zWrot

(pozwala na określenie linii stycznejdo początku łuku)

 swrot polilinii  
 

Półszerokości

(pozwala no określenie początkowej
i końcowej szerokości polinii)

półszerokość polilinii  
  Linia  Przełącza na rysowanie linii  
 

pRomień

(pozwala na określenie promienia łuku)

 promień łuku polilinii  
   Drugipunkt Pozwala na narysowanie promienia poprzez wskazanie
dodatkowego punktu środkowego leżącego na łuku.
 
   Cofaj Cofnięcie ostatniego wyboru  
 

Szerokość

(Pozwala na określenie szerokości polilinii)

szerokość polilinii  

Linia

(funkcja
domyślnie
włącza sie
w tym trybie)

 zwcad poli    
   

Półszerokości

(pozwala no określenie początkowej
i końcowej szerokości polinii)

półszerokość  
 

Długość

Pozwala na podanie długości polilinii.
Polilinia zostanie narysowana w kierunku,
w jakim
był narysowany ostatni obiekt.

 
   Cofaj Cofnięcie ostatniego wyboru  
   Szerokość Pozwala na określenie szerokości polilinii  
   łUk Przełącza w tryb rysowani łuku  
 

 Zamknij

(Zamyka polilinię, w tym przykładzie
punkty od 4 do 1)

zamknięcie poliniii  
       

 

Polilinię można edytować za pomocą polecenia _PEDIT lub za pomocą Panelu właściwości

pasek właściwości

 

Za pmocą przycisków przewijania można zmieniać numer wierzchołka (segmentu polilinii). Dla każdego mozna przypisać inną grubość.

przewijanie wierzchołków polilnii

 

Zwykłe obiekty można zamienić na polinię za pomocą polecenia _PEDIT

Splajn można zamienić na polinię za pomocą polecenia FLATTEN

 

 

Synonimy: polyline, polilinii, polilinię,plinia