Region

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Region

Region to zamknięty płaski (2D) obszar posiadający pewne parametry fizyczne, np. środek ciężkości.
Region stanowi jedną całość (jest to jeden obiekt).
Oto przykładowe regiony:

Regiony

Polecenie REGION
Ikona
(pasek ikon Rysuj)
region
Menu Rysuj -> Region
 

Polecenie konwertuje (zamienia) obiekty typu: łuki, okręgi, elipsy, splajny na region.
Obszar powinien być zamknięty, leżeć w jednej płaszczyźnie i nie może posiadać wewnętrznych przecięć.

 

Źródłowe obiekty mogą być usunięte lub pozostawione. Decyduje o tym zmienna DELOBJ.

 

Jeśli obwiednię zakreskowanego obszaru przekształcimy na region, to powiązanie pomiędzy obszarem i kreskowaniem zostanie utracone. Najlepiej wtedy usunąć kreskowanie i zakreskować region.

 

Właściwości regionu (parametry fizyczne) możemy sprawdzić za pomocą narzędzi do zapytań.

 

Na regionach można wykonywać operacj logiczne: suma, różnica, iloczyn.

 

Synonimy: regiony, zamknięte obszary, regionów