DELOBJ

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
DELOBJ

Zmienna pozwala na zatrzymanie lub usunięcie obiektów, które są używane do tworzenia innych obiektów z bazy danych rysunku.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1

Wartość Ustawienia
Obiekty zatrzymane
1 Obiekty usunięte