biuro@zwcad.pl

Parametry fizyczne

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Parametry fizyczne

Oblicza parametry fizyczne (np. pole, obwód, masa, środek ciężkości, momenty bezwładności) wzkazanej bryły lub regionu.

Polecenie _MASSPROP
Ikona
(pasek ikon Rysuj)
Parametry fizyczne
Menu Narzędzia -> Zapytania ->  Parametry fizyczne

 

Po uruchomienia polecenia proszę wskazać obiekt do obliczeń. Może to być tylko bryła, lub region.

Po wskazaniu wyświetlona zostanie lista z właściwościami wybranego obiektu.

 

Wynik dla przykładowego regionu.

region do pomiaru

 

Wybierz obiekty:

 ----------------   REGIONY   ----------------

Pole:                    61780.0638
Obwód:                   2375.5753
Ramka ograniczająca:              X: 1497.7440  --  1966.3744
                      Y: 557.0336  --  902.0177
Środek ciężkości:     X: 1710.2228
                      Y: 720.4724
Momenty bezwładności: X: 32541384003.5038
                      Y: 1.8136E+11
Moment odśrodkowy:   XY: 75899461581.7104
Promienie bezwładn.:  X: 725.7613
                      Y: 1713.3427
Momenty główne i osie X-Y względem środka ciężkości:
                      I: 323460422.3110 wzdłuż [0.8324 -0.5541]
                      J: 809001053.7836 wzdłuż [0.5541 0.8324]

Zapisać analizy do pliku? [Tak/Nie] <N>:

 

 Wynik dla przykładowej bryły.

bryła do pomiaru

 

Wybierz obiekty:

 -----------------   BRYŁY    ----------------

Masa:                    62597661.1509
Objętość:                62597661.1509
Ramka ograniczająca:              X: 15.2645  --  1068.6617
                      Y: -413.0702  --  902.0535
                      Z: 0.0000  --  445.9625
Środek ciężkości:     X: 607.2197
                      Y: 443.9957
                      Z: 124.4970
Momenty bezwładności: X: 2.0265E+13
                      Y: 2.6721E+13
                      Z: 4.3262E+13
Momenty odśrodkowe:  XY: 1.7646E+13
                     YZ: 5.0496E+12
                     ZX: 4.8332E+12
Promienie bezwładn.:  X: 568.9776
                      Y: 653.3498
                      Z: 831.3351
Momenty główne i osie X-Y-Z względem środka ciężkości:
                      I: 7.0662E+12 wzdłuż [0.9837 -0.1255 -0.1290]
                      J: 2.0990E+12 wzdłuż [0.1562 0.9512 0.2660]
                      K: 8.3011E+12 wzdłuż [0.0893 -0.2818 0.9553]

Zapisać analizy do pliku? [Tak/Nie] <N>: