cond

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
cond

(cond (warunek1 działanie1 ) (warunek2 działanie2 ) ...)

Program może wykonywać różne operacje w zależniści które z warunków zostaną spełnione.

 

Funkcja sprawdza pierwszywarunek, jeśli jest spełniony, wykonywana jest czynność określona jako działanie1 jęli nie, sprawdzany jest drugi warunek i wykonywana odpowiednia czynność jeśli warunkej spełniony.

Funkcja zwraca wartość ostanio wykonanego działania - wyrażenia.

Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony funkcja zwraca nil

Przykład:

(defun Object:Length (Object / dlugosc EntName *error* )
   (defun *error* ( msg / )
      (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nObject:Length:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) )
   )
   (cond
      ( (vlax-property-available-p Object 'Length) (vlax-get-property Object 'Length ) )
      ( (vlax-property-available-p Object 'Circumference) (vlax-get-property Object 'Circumference ) )
      ( (vlax-property-available-p Object 'ArcLength) (vlax-get-property Object 'ArcLength ) )
      (t (progn (princ (strcat "\nIt's not possible to read Length from: " (vlax-get-property Object 'ObjectName) ) ) 0 ) )
   )
)

W tym przypadku chcemy wyświetlić komunikat jeśli nie ma domyślnego sposobu obliczana długości/obwodu elementu, dlatego ostani jako ostani z warunków używamy taki, jaki zawsze jest spełniony .

Synonyms: switch
comments powered by Disqus