Uchwyt_koniec

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Uchwyt_koniec

Narzędzie służy do określenia dokładnego położenia końca obiektu.

Polecenie  _endp (polecenie nie zadziała, jeśli pierwotnie nie będzie wybrana inna funkcja np. rysowania)

Ikona
pasek ikon lokalizacja

Koniec
Menu -

Słowa powiązane: Rozmiar_znacznika, APERTURE

Jeśli zbliżymy się kursorem do końca obiektu (nieważne, czy będzie to linia, łuk, prostokąt, itp) to wyświetli się symbol końca (trójkąt). Na poniższych rysunkach jest on zaznaczony na kolor żółty. Każdy znacznik ma swój symbol - np. koniec to kwadrat, a  środek to trójkąt.

koniec

lokalizacja

uchwyt
 

 

 

Zasięg szukania uchytów można ustawić za pomocą  zmiannej APERTURE.

Jeśli uchyt został znaleziony i będziemy rysować dalej, to każdy narysowany obiekt będzie zaczynał się dokładnie od wybrnaego punktu.

Zobacz zalety_uchytów

Synonimy: Koniec