Pasek ikon Lokalizacja

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Pasek ikon Lokalizacja

Narzędzia służą do znajdywania punktów charakterystycznych obiektów (np. koniec, środek linii).

Lokalizacja Względem Obiektu


 

Opis ikon

Tymczasowy punkt Tymczasowy punkt lokalizacji
Lokalizacja od Od
Koniec  Koniec
Środek linii  Środek
Przecięcie  Przecięcie
Pozorne przecięcie  Pozorne przecięcie
Przedłużenie  Przedłużenie
Środek okręgu  Centrum
Punkty kwadrantowe  Punkty kwadrantowe
Styczność  Styczność
Prostopadłość  Prostopadłość
Równoległość  Równoległość
Lokalizacja punkt wstawienia  Baza (punkt wstawienia)
Lokalizacja punkt  Punkt
Na obiekcie  Bliski (na obiekcie)
Wyłączenie uchwytów  Wyłączenie uchytów
Ustawienia echwytów  Ustawienia uchytów
Synonimy: pasku_ikon_lokalizacja