biuro@zwcad.pl

member

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
member

Wyszukuje wystąpienie elementu w liście

Funkcja zwraca listę zaczynającą się od pierwszego znalezionego elementu.
Jeśli element nie zostanie odnaleziony funkcja zwraca 0


(member "c" (list "a" "b" "c" "d" "e" "a" "c" ) )
zwraca: ("c" "d" "e" "a" "c")
(member 3 (list 1 2 4 5 6 ) )


Przykładowym praktyczynm zastosowaniem funkcji może być funkcja odczytująca wsółrzędne polilini

(setq sel (entsel "wskaż polilinię"))
(setq polilinia (entget (car sel)))

(setq punkty nil)
(while (setq punkt (assoc 10 element) )
(setq punkty (append punkty (list (append (cdr punkt) (list 0) ) ) ))
(setq element (cdr (member punkt element)))
)