max

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
max

(max liczba1 liczba2 ... ) zwraca liczbę która jest największa spośród parametrów jej wywołania

(max 4 -2 3.0 12 5 )     zwraca 12.0
 jeśli część liczb jest w postaci całkowitej a część w postaci liczby rzeczywistej wynik zwracany jest w formie liczby rzeczywistej, nawet jeśli największa z liczb jest przekazana w postaci całkowitej